021-57906000

مدارک و شرایط ثبت شرکت در ترکیه| ترکیه | turkey

مدارک و شرایط ثبت شرکت در ترکیه (3)

مدارک و شرایط ثبت شرکت در ترکیه
مدارک لازم برای ثبت شرکت تنها اصل پاسپورت و چهار قطعه عکس ازهریک از سهامداران میباشد. و کلیه مراحل ترجمه و کارهای جانبی ثبت توسط دفترترکیه انجام میشود. لازم به ذکراست کلیه امورثبت شرکت ومشاوره درترکیه ازطریق دفترماتوسط وکیل فارسی زبان انجام میگیردو ازبابت مشاوره و راهنمایی های سرمایه گذاری میتوانیداز قوانین وشرایط جدیدبهره مندشوید

نوشته شده توسط

برای ثبت شرکت چه چیزهایی بایستی به همراه داشته باشید ؟

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ترکیه  : 1.اصل پاسپورت هر یک از شرکاء  با اعتبار بيشتر از 6 ماه 2.دو قطعه عکس 4 × 3  رنگي – زمينه روشن 3.چند نام انتخابی مناسب برای شرکت تركيه 4.زمینه فعالیت شرکت در تركيهاساسنامه 5.تعیین درصد سهام هر یک از شرکای…
نوشته شده توسط

قوانین کلی ثبت شرکت در ترکیه با توضیحات کامل

ثبت شرکت قوانین کلی درخصوص ثبت شرکت در ترکیه خدمات تجاری در ترکیه   business-services-in-turkey    با توجه به قانون مصوب  ابتدای ماه فوریه ۲۰۱۲ ، کلیه اتباع کشورهای خارجی جهت شروع هر نوع کسب و کار و می بایستی اقدام به ثبت شرکت نموده و سپس برای خود درخواست اجازه…
نوشته شده توسط

شرایط ثبت شرکت در ترکیه registration-conditions-in-turkey

شرایط ثبت شرکت در ترکیه registration-conditions-in-turkey برای ثبت شرکت در نرکیه مدارک به شرح ذیل مورد نیاز می باشد: اصل پاسپورت سهامداران  چهار قطعه  عکس از هریک از  سهامداران  یک چهارم سرمایه اولیه شرکت  (مطابق  با قانون جدید حداقل سرمایه شرکت های با مستولیت  محدود 10000 لیره ترک و شرکت…